Οι χάρτες κλίμακας 1:50.000 έκδοσης Ε.Ο.Τ.

    Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) έχει εκδόσει σε συνεργασία με την Hellenic Mountaineering Maps of Greece Corp. (βλέπε ένθετο) σειρά ξενόγλωσσων "ορειβατικών" χαρτών κλίμακας 1:50.000 για περιοχές της Ελλάδας.  Οι χάρτες περιέχουν εξαιρετική πληροφορία για offroad εξορμήσεις και φαίνονται αρκετά ενημερωμένοι.  Επίσης έχουν ορειβατικές πληροφορίες για ενδιαφέρουσες πεζοπορικές και αναριχητικές διαδρομές.  Η χαρτογραφική προβολή είναι στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ '87), διαθέτει κάνναβο συντεταγμένων και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με GPS για τον εντοπισμό της θέσης μας.

Hellenic Mountaineering Maps of Greece Corp. The Hellenic Mountaineering Maps of Greece, Corp. is a legal joint venture corporation between Epsilon SA and the Hellenic Hiking Association Acharnes, Athens Greece in 1999. The Corporation assumes fieldwork and walking expeditions aimed at mapping trails and remote areas and road networks via sophisticated GPS/GSM/PDA and other mobile telecom technologies. The information collected by its more than fifty members is stored on-line on digital media and is transferred to the EPSILON GIS systems for the production and the updates of Digital Greece. At the same time the Corporation is expanding to the production of maps, following is successful product, 24 Hiking Maps of the Hellenic Mountains, released to the National Tourism Organisation of Greece (EOT, 2002).

 

Οι χάρτες της Θράκης

    Επειδή όμως διαπιστώθηκε ότι στην σειρά των επτά χαρτών για την Θράκη υπάρχουν μερικά προβλήματα με τον εκτυπωμένο κάνναβο καθώς και με τις συντεταγμένες των τεσσάρων άκρων των φύλλων, γι' αυτό τον λόγο και μετά από χαρτογραφική επαλήθευση σας παραθέτουμε τα προβλήματα και τις σωστές συντεταγμένες των άκρων.

Διανομή φύλλων χάρτη ΕΟΤ Θράκης

 

    ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όσους τυπωμένους χάρτες αναφέρεται ότι ο κάνναβος είναι λάθος (ένδειξη: ΝΑΙ), μην τους χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο για τον εντοπισμό της θέσης σας μέσω GPS !

 

α/α Φύλλο χάρτη Πρόβλημα καννάβου ? Πρόβλημα συν/νων άκρων ?
1 FALAKRO ΝΑΙ ΟΧΙ
2 POTAMOI ΟΧΙ ΟΧΙ
3 FRAKTO ΝΑΙ ΟΧΙ
4 PARANESTI ΟΧΙ ΟΧΙ
5 KOULA ΟΧΙ ΟΧΙ
6 AHLADOVOUNO ΝΑΙ ΟΧΙ
7 PAPIKIO ΝΑΙ ΝΑΙ


    Οι παραπάνω χάρτες, για χρήση με GPS, μπορούν να γεωναφερθούν στο ΕΓΣΑ '87 χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες σε μέτρα στις τέσσερεις άκρες του χάρτη, οι οποίες είναι εκτυπωμένες με μπλέ χρώμα.  Για το φύλλο "Papikio" οι αναγραφόμενες επί του χάρτη συντεταγμένες είναι λάθος.

 

α/α Φύλλο χάρτη Ακρο χάρτη ΕΓΣΑ x [m] ΕΓΣΑ y [m]
1 FALAKRO ΒΔ 499.815 4.580.100
ΒΑ 527.815 4.580.100
ΝΔ 499.815 4.557.600
ΝΑ 527.815 4.557.600
2 POTAMOI ΒΔ 499.815 4.602.600
    ΒΑ 527.815 4.602.600
    ΝΔ 499.815 4.580.100
    ΝΑ 527.815 4.580.100
3 FRAKTO ΒΔ 527.815 4.602.600
ΒΑ 555.815 4.602.600
ΝΔ 527.815 4.580.100
ΝΑ 555.815 4.580.100
4 PARANESTI ΒΔ 527.815 4.580.100
    ΒΑ 555.815 4.580.100
    ΝΔ 527.815 4.557.600
    ΝΑ 555.815 4.557.600
5 KOULA ΒΔ 555.815 4.588.270
ΒΑ 583.815 4.588.270
ΝΔ 555.815 4.565.770
ΝΑ 583.815 4.565.770
6 AHLADOVOUNO ΒΔ 555.815 4.565.770
    ΒΑ 583.815 4.565.770
    ΝΔ 555.815 4.543.270
    ΝΑ 583.815 4.543.270
7 PAPIKIO ΒΔ 583.815 4.580.555
ΒΑ 611.815 4.580.555
ΝΔ 583.815 4.558.055
ΝΑ 611.815 4.558.055

 

Επιστροφή