Ορισμός του GPS by Rene Baur (C) 1999

Μερικές από τις παλαιότερες ιδιοκατασκευές GPS του Yuri

 

    Μερικές από τις παλαιότερες ιδιοκατασκευές από την πολύχρονη "εξέλιξη" στην ενσωμάτωση του GPS στον Yuri φαίνονται παρακάτω.  Τις παραθέτω για να βοηθήσω τους επίδοξους μιμητές.

    Παλιότερα η αποσπώμενη κεραία του δέκτη, ήταν τοποθετημένη επάνω σε μπάρα οροφής.  Η κάθοδος ήταν μια προέκταση με βύσματα BNC στις δύο άκρες της.

Η εξωτερική κεραία.

    Η κεραία προσαρμοζόταν στην άκρη της μπάρας.  Πρόβλημα ήταν η μεγάλη εξασθένηση του σήματος των δορυφόρων (μάλλον λόγω κακής επιλογής καθόδου) και η κακή υδατο-στεγανότητα της πόρτας του οδηγού λόγω μεγάλης διαμέτρου της καθόδου.

Η εξωτερική κεραία.

    Εδώ φαίνεται το τετραπολικό βύσμα που τροφοδοτούσε με 12 VDC τον δέκτη και σύνδεε το GPS με το Laptop για upload - download δεδομένων.

    Το βύσμα ήταν ένα μίγμα ιδιοκατασκευής και έτοιμου προσαρμογέα (adaptor) για σύνδεση S-VHS video.  Το πρόβλημά του ήταν η ευπάθειά του σε κραδασμούς, αφού σε offroad διαδρομές πολλές φορές "ξεκούμπωνε" κι "έπεφτε".

Τα βύσματα του GPS.

    Στην διπλανή φωτογραφία φαίνονται τα συμπληρωματικά όργανα πλοήγησης:
  • Επάνω σφαιρική πυξίδα οινοπνεύματος.  Χρήσιμη όταν ο Yuri είναι ακίνητος.
  • Κάτω αναλογικό αλτίμετρο.  Πολύτιμο συμπλήρωμα για ακρίβεια υψομετρήσεων, αφού το GPS δεν έχει ικανοποιητική ακρίβεια.

Navigation instruments.

    Το αποσπώμενο αναλογικό αλτίμετρο λειτουργεί με την βαρομετρική πίεση και εφόσον καλιμπραριστεί σε γνωστό υψόμετρο δίνει ακρίβεια καλύτερη από 10 μ.  Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και για την πρόγνωση του καιρού κατά την διανυκτέρευση.

Altimeter.

Επιστροφή . . .