Μέχρι να βρεθεί η δυνατότητα για ολοκληρωμένη παρουσίαση της εκδρομής, δείτε το φωτογραφικό album:

   Δείτε το album

Επιστροφή στις εκδρομές . . .