Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ   Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

    Εδώ έχουμε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για την διευκόλυνση των εξορμήσεών μας.

    ΠΡΟΣΟΧΗ:  δεν φέρουμε ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στις αναφερόμενες πληροφορίες - οδηγίες, ο αναγνώστης θα πρέπει να τις χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη.  Κακή εκτίμηση ή λάθος χρήση - εφαρμογή  των οδηγιών μπορεί να επιφέρει ζημιές στο περιβάλλον, σε οχήματα και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο προσώπων.  Συνεπώς προσέχετε !!